PMflex [ DK ] |

Hvad indebærer CPR?

Klassificeringssystemet for brandspredning, CPR (Construction Product Regulation), er en del af EU’s byggevareforordning. Målet er at få sikrere bygninger, fælles testmetoder og en fælles standard i hele EU. De nye EU-regler trådte i kraft den 1. juli 2016. Efter denne dato havde kabelproducenterne haft et år til at tilpasse sig de nye regler. Det indebærer, at alle flammehæmmende kraft-, signal- og kommunikationskabler fra og med 1. juli 2017 skal være CE-mærket og testet for at opfylde de nye brandkrav. Kabler, som er omfattet, er flammehæmmende kabler, ikke brandresistente kabler.